1

Oprava 13 pokojů - 6. NP sekce B - VUZ Tučkova 23, Brno


Objednatel: Armádní servisní, p.o., Podbabská 1, Praha
Termín: 16.6.2016 - 31.8.2016
Objem: 2 168 2017,00 Kč bez DPH

 

2

Hrubé stavby rodinných domů Nebovidy


Objednatel: Soukromé osoby
Termín: 4.4.2016 - 22.12.2016
Objem: 3 605 760,00 Kč bez DPH

 

3

Oprava I. poschodí v objektu Domova pro seniory Tábor 22


Objednatel: Domov pro seniory Vychodilova 20, 619 00 Brno
Termín: červenec – září 2014
Objem: 4 380 589 Kč bez DPH

Stavební opravy vnitřních příček, omítek, podlah, výměna výplní otvorů, opravy rozvodů ZTI, UT a elektro.

4

Rozšíření budovy mateřské školy v obci Opatovice


Objednatel: Obec Opatovice, Velké dráhy 152, Opatovice, 664 61 Rajhrad
Termín: 6.3.2015 - 20.5.2015
Objem: 3 988 774 Kč bez DPH

Přístavba nové budovy mateřské školy za provozu stávající budovy mateřské školy. Financováno z Regionálního operačního programu NUTS 2.

Osvědčení objednatele o řádném provedení stavby
5

Udržovací práce - oprava uličních fasád a nároží na domě Skřivanova 337/7, Staňkova 337/9, Brno - Královo pole


Objednatel: Skřivanova 7, Brno – společenství vlastníků, Skřivanova 7, Brno
Termín: 1.9.2015 - 27.11.2015
Objem: 1 619 080 Kč bez DPH

Oprava historické fasády na objektu Skřivanova 337/7, Staňkova 337/9, Brno - Královo pole. Včetně sanace a rekonstrukce historických balkónů.

Osvědčení objednatele o řádném provedení stavby
6

Dostavba ZŠ a MŠ Troubsko


Objednatel: Obec Troubsko, Zámecká 150/8, 664 41 Troubsko
Termín: 10.7.2013 - 21.9.2013
Objem: 1 797 120 Kč bez DPH
ZŠ Troubsko
7

Skladová hala Malá Morava


Objednatel: Farma Morava, spol. s r.o., Malá Morava 74, PSČ 788 33
Termín: 10.9.2013 - 24.10.2013
Objem: 2 500 075 Kč bez DPH
8

Oprava fasády BD Křenová, Brno


Objednatel: PSK Brno s.r.o., Kabátníkova 2, 661 10 Brno
Termín: 20.9.2012 - 25.10.2012
Objem:
9

Oprava fasády BD Purkyňova, Brno


Objednatel: Skalický a spol., Koliště 61a, 602 00 Brno
Termín: 20.9.2012 - 25.10.2012
Objem:
10

Praha - oprava fasády


Objednatel: PSK Brno s.r.o., Kabátníkova 2, 661 10 brno
Termín: 1.6. - 15.8.2012
Objem: 1 949 692 Kč bez DPH
Osvědčení objednatele o řádném provedení stavby
11

Brno - Ypsilantiho 4 - oprava ZTI


Objednatel: Společenství pro dům 53/4 v Brně
Termín: 10.4.2012 - 29.6.2012
Objem: 845 412 Kč bez DPH
Výměna stupaček rozvodů vody a stupaček kanalizace včetně výměny ležaté kanalizace ve sklepě bytového domu Ypsilantiho 4, 603 00 Brno
Osvědčení objednatele o řádném provedení stavby
12

Brno – Křídlovická 59


Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno – střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno
Termín: 23.9.2011 – 31.5.2012
Objem: 5 996 232,00 Kč bez DPH
Osvědčení objednatele o řádném provedení stavby
13

Oprava dvorní fasády včetně balkonů, oprava rozvodů ZTI, ÚT, částečná výměna oken


Objednatel: Pellicova 5, bytové družstvo, Pellicova 5, 602 00 Brno
Termín: 31.3.2008 - 22.9.2008
Objem: 2 212 000 Kč včetně DPH
Osvědčení objednatele o řádném provedení stavby
14

Oprava balkonů a lodžií domu Úvoz 118, Brno


Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno
Termín: 23.5.2007 - 20.8.2007
Objem: 719 000,00 Kč včetně DPH
15

Hrubá stavba skladové haly - železobetonová konstrukce


Objednatel: OMNI-X CZ s.r.o., Šámalova 60a, 615 00 Brno
Termín: 23.10.2006 - 12.7.2007
Objem: 7 054 000,00 Kč včetně DPH
16

Oprava fasády se zateplením, výměna oken za nová plastová, rekonstrukce domovních rozvodů odpadů,vody, elektro, plyn


Objednatel: CASA, bytové družstvo, Smetanova 28, 602 00 Brno
Termín: 13.2.2006 - 22.12.2006
Objem: 3 658 377 Kč vč. DPH
Osvědčení objednatele o řádném provedení stavby Osvědčení objednatele o řádném provedení stavby
17

Oprava uliční fasády včetně oken domu Kapucínské náměstí 12, Brno


Objednatel: Statutární město Brno - městská část Brno - střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno
Termín: 12.10.2005 - 14.4.2006
Objem: 1 942 600 Kč vč. DPH
Osvědčení objednatele o řádném provedení stavby
18

Oprava střechy bytového domu Sladkého 1, Brno


Objednatel: Statutární město Brno, Městská část Brno-jih, Mariánské nám. 13, 617 00 Brno
Termín: květen 2004
Objem: 444 000 Kč vč. DPH
Osvědčení objednatele o řádném provedení stavby
19

Výměna závěsných balkonů, PD Jírovcova 1,3,5,8,10,12, Brno


Objednatel: KOMFORT, a.s., Nové sady 30, 602 00 Brno
Termín: duben - červen 2004
Objem: 3 470 000 Kč vč. DPH
20

Rekonstrukce stravovacího provozu


Objednatel: Střední zahradnická škola, SOU a U, Masarykova 198, 664 61 Rajhrad
Termín: červen – říjen 2004
Objem: 6 313 000 Kč vč. DPH
21

Rekonstrukce pavlačí BD Francouzská 42, Brno


Objednatel: Město Brno, Městská část Brno – střed, Dominikánská 2, 602 00 Brno
Termín: květen – červen 2003
Objem: 1 976 000 Kč
22

Oprava střechy bytového domu Havlenova 4, Brno


Objednatel: Statutární město Brno, Městská část Brno – střed, Dominikánská 2, 602 00 Brno
Termín: leden – březen 2003
Objem: 761 000 Kč vč. DPH
Osvědčení objednatele o řádném provedení stavby
23

Půdní nástavby bytových domů bří. Žurků 14, Sladkého 11,Kratina 1,3, Brno


Objednatel: Statutární město Brno, Městská část Brno-jih, Mariánské nám. 13, 617 00 Brno
Termín: srpen - listopad 2002
Objem: 7 499 000 Kč vč. DPH
Osvědčení objednatele o řádném provedení stavby
24

Oprava střech bytových domů bří. Žurků 6, 8, 10 a 12


Objednatel: Statutární město Brno, Městská část Brno – jih, Mariánské nám. 13, 617 00 Brno
Termín: září – listopad 2001
Objem: 1 796 000 Kč vč. DPH
Osvědčení objednatele o řádném provedení stavby
25

Rekonstrukce střechy MŠ Holásecká 11, Tuřany, hydroizolací Renofol, I. a II. etapa


Objednatel: Statutární město Brno, ÚMČ Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno
Termín: červenec - září 2001
Objem: 451 000 Kč vč. DPH
Osvědčení objednatele o řádném provedení stavby
26

Rekonstrukce RD Slevačská 32, 34 Brno


Objednatel: REAL SOLUTION s.r.o., Banskobystrická 95, 621 00 Brno
Termín: 26.4.2010 – 22.12.2010
Objem: 2 806 000 Kč včetně DPH