1

Zateplení fasád BD, Praha – Kateřiny, I. etapa


Objednatel: SYNER společnost s ručením omezeným, Rumunská 655/9, 460 01 Liberec
Termín: březen – červenec 2003
Objem: 6 675 000 Kč vč. DPH
2

Zateplení fasády ZŠ Řehořova, Brno, III. etapa


Objednatel: Manďák a.s., Třída 1. máje, 767 01 Kroměříž
Termín: říjen – prosinec 2003
Objem: 3 487 000 Kč vč. DPH
3

Rekonstrukce pavlačí BD Francouzská 42, Brno


Objednatel: Město Brno, Městská část Brno – střed, Dominikánská 2, 602 00 Brno
Termín: květen – červen 2003
Objem: 1 976 000 Kč
4

Oprava střechy bytového domu Havlenova 4, Brno


Objednatel: Statutární město Brno, Městská část Brno – střed, Dominikánská 2, 602 00 Brno
Termín: leden – březen 2003
Objem: 761 000 Kč vč. DPH
Osvědčení objednatele o řádném provedení stavby