1

Výměna oken gymnázia T. Novákové 2, Brno - II. etapa


Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Termín: 18.7.2005 - 4.8.2005
Objem: 715 000 Kč vč. DPH
Osvědčení objednatele o řádném provedení stavby
2

Rekonstrukce obvodového pláště ZŠ Vedlejší 10, Brno - Bohunice


Objednatel: Statutární město Brno - městská část Brno - Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno
Termín: 1.7.2005 - 19.10.2005
Objem: 18 500 000 Kč vč. DPH
Osvědčení objednatele o řádném provedení stavby