1

Výměna stávajících oken za nová plastová okna


Objednatel: Křížkovského 17 - společenství vlastníků jednotek, Křížkovského 17, 603 00 Brno
Termín: 25.8.2006 - 5.11.2006
Objem: 1 091 521 Kč vč. DPH
Osvědčení objednatele o řádném provedení stavby
2

Oprava fasády se zateplením, výměna oken za nová plastová, rekonstrukce domovních rozvodů odpadů,vody, elektro, plyn


Objednatel: CASA, bytové družstvo, Smetanova 28, 602 00 Brno
Termín: 13.2.2006 - 22.12.2006
Objem: 3 658 377 Kč vč. DPH
Osvědčení objednatele o řádném provedení stavby Osvědčení objednatele o řádném provedení stavby
3

Oprava uliční fasády včetně oken domu Kapucínské náměstí 12, Brno


Objednatel: Statutární město Brno - městská část Brno - střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno
Termín: 12.10.2005 - 14.4.2006
Objem: 1 942 600 Kč vč. DPH
Osvědčení objednatele o řádném provedení stavby