1

Zateplení západní fasády bytového domu Vysoká 2 - 12, 639 00 Brno


Objednatel: KALAHA, s.r.o., Kšírova 120, 619 00 Brno
Termín: 1.6.2008 - 31.10.2008
Objem: 3 528 000 Kč včetně DPH
Osvědčení objednatele o řádném provedení stavby
2

Oprava dvorní fasády včetně balkonů, oprava rozvodů ZTI, ÚT, částečná výměna oken


Objednatel: Pellicova 5, bytové družstvo, Pellicova 5, 602 00 Brno
Termín: 31.3.2008 - 22.9.2008
Objem: 2 212 000 Kč včetně DPH
Osvědčení objednatele o řádném provedení stavby
3

Zateplení fasád bytového domu Anenská 9, 602 00 Brno


Objednatel: C.M.I. Invest, spol. s r.o., Dominikánská 15 - 19, 602 00 Brno
Termín: 9.7.2008 - 29.9.2008
Objem: 769 000 Kč včetně DPH
4

Zateplení fasády bytového domu Langrova 37,39,41, Brno - II. etapa


Objednatel: Společenství vlastníků bytů Langrova 37, 39, 41, 627 00 Brno
Termín: 15.4.2008 - 2.6.2008
Objem: 603 000 Kč
5

Zateplení fasád bytových domů Prostějovská 1,3,5 a Rousínovská 20,22,24, Brno


Objednatel: CZ OKNA s.r.o., Vatín 16, 591 01 Žďár nad Sázavou
Termín: 16.6.2008 - 31.10.2008
Objem: 6 315 000 Kč včetně DPH
Osvědčení objednatele o řádném provedení stavby