1

Regenerace 2 panelových bytových domů MČ brno - Slatina


Objednatel: PSK Brno s.r.o., Kabátníkova 2, 661 10 Brno
Termín: 17.8.2009 - 22.12.2009
Objem: 6 475 000Kč
Osvědčení objednatele o řádném provedení stavby
2

Generální oprava uliční fasády se zateplením bytového domu Ypsilantiho 4, Brno


Objednatel: Bytové družstvo Ypsilantiho 4, 603 00 Brno
Termín: 13.7.2009 - 26.10.2009
Objem: 1 314 000 Kč
Osvědčení objednatele o řádném provedení stavby
3

Zateplení fasády, výměna oken a dveří za plastové, získána dotace z programu "PANEL"


Objednatel: Bytové družstvo VP 1461/3, Vlasty Pittnerové 3, 621 00 Brno - Řečkovice
Termín: 24.11.2009 - 21.07.2009
Objem: 3 279 000 Kč
Osvědčení objednatele o řádném provedení stavby