1

Zateplení fasády bytového domu Tilhonova 52a, Brno - Slatina


Objednatel: PSK Brno s.r.o., Kabátníkova 2, 661 10 Brno
Termín: 15.4.2011 - 31.7.2011
Objem: 1 410 888 Kč včetně DPH
2

Zateplení fasády, výměna výplní otvorů bytového domu Tilhonova 51, Brno - Slatina


Objednatel: PSK Brno s.r.o., Kabátníkova 2, 661 10 Brno
Termín: 22.11.2010 - 23.5.2011
Objem: 2 630 475 Kč včetně DPH
Osvědčení objednatele o řádném provedení stavby
3

Zateplení fasády a střechy bytového domu bytového domu Boženy Němcové 790, Náměšť nad Oslavou


Objednatel: Společenství vlastníků pro dům č.p. 790 ulice Boženy Němcové v Náměšti nad Oslavou
Termín: 25.102010 - 15.4.2011
Objem: 1 194 657 Kč včetně DPH