1

Snížení energetické náročnosti rodinného domu, Nížkovice č.p. 140


Objednatel: Jindřich Kříž, Nížkovice č.p. 140, 683 56
Termín: 16.6.2014 – 26.8.2014
Objem: 824 518 Kč bez DPH

Zateplení fasád, zateplení střechy, výměna oken a dveří, osazení nových klempířských prvků.

Osvědčení objednatele o řádném provedení stavby
2

Výměna oken v bytového domu Drobného 3, Brno


Objednatel: Společenství Drobného 3, Brno, Drobného 1835/3, 602 00 Brno
Termín: prosinec 2013 – červenec 2014
Objem: 831 263 Kč bez DPH

Výměna stávajících oken za nová dřevěná euro okna, včetně zednického zapravení a montáže parapetů. Vyřízení veškeré dokumentace včetně souhlasu OPP města Brna.

3

Zateplení bytového domu Potocká 276/56, 277/57, 623 00 Brno - Kohoutovice


Objednatel: Společenství VJ Potocká 56,57, 623 00 Brno-Kohoutovice
Termín: únor – červenec 2014
Objem: 2 104 813 Kč bez DPH

Zateplení fasád, zateplení stropů v zádveří, repase lodžií a balkónů včetně nové dlažby a klempířských prvků, oprava okapového chodníku včetně svislé izolace.

Osvědčení objednatele o řádném provedení stavby
4

Snížení energetické náročnosti krytého bazénu Blučina


Objednatel: Obec Blučina, Náměstí Svobody 119, 664 56 Blučina
Termín: prosinec 2013 – srpen 2014
Objem: 7 507 501 Kč bez DPH

Zateplení fasád, zateplení střech, výměna výplní otvorů, ostatní práce.

Osvědčení objednatele o řádném provedení stavby
5

Oprava I. poschodí v objektu Domova pro seniory Tábor 22


Objednatel: Domov pro seniory Vychodilova 20, 619 00 Brno
Termín: červenec – září 2014
Objem: 4 380 589 Kč bez DPH

Stavební opravy vnitřních příček, omítek, podlah, výměna výplní otvorů, opravy rozvodů ZTI, UT a elektro.