1

Rozšíření budovy mateřské školy v obci Opatovice


Objednatel: Obec Opatovice, Velké dráhy 152, Opatovice, 664 61 Rajhrad
Termín: 6.3.2015 - 20.5.2015
Objem: 3 988 774 Kč bez DPH

Přístavba nové budovy mateřské školy za provozu stávající budovy mateřské školy. Financováno z Regionálního operačního programu NUTS 2.

Osvědčení objednatele o řádném provedení stavby
2

Udržovací práce - oprava uličních fasád a nároží na domě Skřivanova 337/7, Staňkova 337/9, Brno - Královo pole


Objednatel: Skřivanova 7, Brno – společenství vlastníků, Skřivanova 7, Brno
Termín: 1.9.2015 - 27.11.2015
Objem: 1 619 080 Kč bez DPH

Oprava historické fasády na objektu Skřivanova 337/7, Staňkova 337/9, Brno - Královo pole. Včetně sanace a rekonstrukce historických balkónů.

Osvědčení objednatele o řádném provedení stavby
3

Oprava stávajících balkónů bytového domu Pšeník 368/3, 370/5, 372/7, 374/9, 376/11, 379/13 v Brně


Objednatel: DRUŽBA, stavební bytové družstvo, Kapucínské nám. 100/6, 656 57 Brno
Termín: 1.9.2015 - 16.12.2015
Objem: 2 707 428 bez DPH

Vybourání kompletní podlahové skladby balkónů, výměna zkorodovaných částí ocelových konstrukcí balkónů (podlahové plechy, okapové profily atd.), montáž nové skladby podlah s vyspádováním, nový nátěr balkónů.

Osvědčení objednatele o řádném provedení stavby